เครื่องถ่ายเอกสาร Canon นำเข้า
      เครื่องถ่ายเอกสาร XEROX นำเข้า
      เครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่องใหม่
      เครื่องถ่ายเอกสารสี เครื่องใหม่
      Toner Powder Canon นำเข้า
      อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร Canon
      อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox
   Product machine
      Glue binding machine
      Manual Glue Binder
      Paper cutter
      Manual Paper Cutter
      Cutting Plotter
      Gliding Machine
      Cold Laminator
      Wire Binding Machine
      Laminating machine
      Hot Melt Glue
      Laminating Film
   ชุดธุรกิจเปิดร้านเติมหมึก package 1
   ชุดธุรกิจเปิดร้านเติมหมึก package 2
   ชุดธุรกิจเปิดร้านเติมหมึก package 3
   ธุรกิจเปิดร้านถ่ายเอกสาร ชุดเริ่มต้น
   ธุรกิจเปิดร้านถ่ายเอกสาร ชุดกลาง
   ธุรกิจเปิดร้านถ่ายเอกสาร ชุดใหญ่
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 14
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 107
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,167,624
 Vision

วิสัยทัศน์
  วิสัยทัศน์ของเราคือการได้รับการยอมรับเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายหมึกพิมพ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ

หน้าที่
  | การเสริมสร้างแบรนด์และตัวตนของเราและส่งเสริมชื่อเสียงของแบรนด์ในระดับสากล
  | การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ในการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
  | การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีและมาตรฐานเพื่อสะท้อนให้เห็นการกระจายอำนาจขององค์กร
  | การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นมืออาชีพของพนักงานและเรียนรู้ตลอดชีวิตวัฒนธรรมองค์กรของเรา
     โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกลายเป็นองค์กรฐานความรู้
  | มุ่งมั่นที่จะเป็นหุ้นส่วนในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบล่วงหน้าสังคมเป็นอยู่ที่ดีและนำไปสู่​​ที่ดีขึ้น
 
   ของสังคม



 
 




 
Engine by MAKEWEBEASY